Дата: 17 февраля 2013, Просмотров: 1923

Christen Mooney - Aisling's Song

You must go where I can not,
Pangur Ban Pangur Ban,
Nil sa saol seo ach ceo,
Is ni bheimid beo,
ach seal beag gearr.
Pangur Ban Pangur Ban,
Nil sa saol seo ach ceo,
Is ni bheimid beo,
ach seal beag gearr.

Видеоклип «Christen Mooney - Aisling's Song»

* Текст песни написан собственноручно и предназначен для ознакомления.