Дата: 5 июля 2015, Просмотров: 693

Adiemus - In Caelum Fero

Introduction
Ma-we ka-ya-ma-na
Ma-we ka-ya-ma (alto 1
longer -ma)
Ma-we
ka-ya-ma--ta-na
a-ma ka-ya-ma-na (2x)
a-ma ka-ya-ma-na
a-ne-a
Ma-we ka-ya-ma-na ra-te
a-te-ma-ya (alto 1 longer ending)
Ma-we ka-ya-ma-na
ra-te-a
ma-we ka-ya-ma-na ra-te
a-ma-de-a (alto1 longer ending)
ma-we ka-ya-ma-na rade
ama-de ama-de a
ma-weka-ma-ya (altos
longer ending)
ma-weka-ma-ya (altos
longer ending)
ma-weka-ma-ya-ma-na
ma--na-te-a
ma-we (4x)
ma-weka-ma-ya-ma-na
ma--na-te-a
ma-we (4x)
ma-weka-ma-ya-ma-na
va
Ah (with
interlude)
A-ke-a (3x)
a-ke-ma-ya
A-ke-a (3x)
a-ke-ma-ya
a-ke-a (3x)
a-ke-ma-ya
a-ke-a (3x)
a-ke-ma-ya
me-la-ma (3x)
me-la-ma-na
me-la-ma (3x)
me-la-ma-na
(interlude)
ma-we ka-ya ma-na
ma-we ka-ya-ma
ma-we ka-ya
ma--ta-na
a-ma ka-ya ma-na (2x)
a-ma ka-ya ma-na
a-ne-a
ma-we ka-ya ma-na
ra-te a-te-ma-ya ()
ma-me ka-ya ma-na
ra-te-a
ma-me ka-ya ma-na
ra-te a-te-ma-ya ()
ma-we ka-ya-ma-na
ra-te-a
Ah
With narrow vocals:
a-ma ya-ma ka-ma a-ma
ya-ma-ka-ma (2x)
a-ma a-ma ya-ma a-ma
ya-ma-ka-ma
a-ma a-ma ya-ma a-ma
ya
a-ma a-ma ya-ma a-ma
ya-ma-ka-ma
a-ma a-ma ya-ma a-ma
ya-ma-ka-ma
a-ma a-ma ya-ma a-ma
ya-ma-ka-ma
a-ma a-ma ya-ma
a-ma-ya
Ah
African voice: Ma-we
ka-ya-ma-na 8x
ma-we ka-ya-ma
(DASH) these lines!
normal voice: ma-we ka-ya-ma-na
ma-we ka-ya-ma
(alto 1 longer ending)
ma-we
ka-ya-ma--ta-na
a-ma ka-ya-ma-na
(2x)
a-ma ka-ya-ma-na
a-ne-a
ma-we
ka-ya-ma-na ra-te a-te-ma-ya (alto 1
longer ending)
ma-we ka-ya
ma-na ra-te-a
ma-we
ka-ya-ma-na ra-de a-ma-de-a (alto 1
longer ending)
ma-we
ka-ya-ma-na ra-de ama-de ama-de
a
ma-we ka-ma-ya
(altos longer ending,2x)
ma-weka-ma-ya-ma-na ma--na-te-a
ma-we (4x)
ma-we
ka-ma-ya-ma-na ma--na-te-a
ma-we (4x)
ma-weka-ma-ya-ma-na va
Ah (with
interlude)
a-ke-a (3x)
a-ke-ma-ya
a-ke-a (3x)
a-ke-ma-ya
a-ke-a (3x)
a-ke-ma-ya
a-ke-a (3x)
a-ke-ma-ya
me-la-ma (3x)
me-la-ma-na
me-la-ma (3x)
me-la-ma-na
CODA: Ah (then sopranos: a
ma ma eh)
(repeat this ad lib.
with optional vocal solo improvisation)
        

Видеоклип «Adiemus - In Caelum Fero»

* Текст песни написан собственноручно и предназначен для ознакомления.