Дата: 5 июля 2015, Просмотров: 673

Adiemus - Kayama

Chorus (S/A) Ka-ya-ma i-o
mi-e (2x)
ka-ya-ma-bi-e
ka-ya-ma-ni-a a-ma-bi-e
ka-ya-ma-ni-a ka-ya-ma-ni-e
ka-ya-ma-ni-a ma-bi-e (2x this
line)
Soprano solo: A-ya-ka-ya ma-na
a-ka-e ka-ya a-ya-ka-ya
mabe-ya-na
a-ya-ka-ya-mabe-ya-na
a-ya-ka-ya-ma---na a-ya-ka-ya-ma-na
e
a-ma-sa-ma
na-ma sa-ma ye sa-ma
a-ma-sa-mana-ba-ye-na
a-ma-sa-ma-na-ba-ye-na
a-ma-sa-ma-na---ma
a-ma-sa-ma-na---ma-e
Chorus (S/A ) Ka-ya-ma
i-o mi-e (4x)
Soli: Sopranos: a-ma-ka-ma na
me a-ma-e ma-ya
a-ma-ka-ma-na-be-ya-ma
Altos: a-ma-ka-ma
na ma a-ka-e
a-ma-ka-ma-na-be-ya-ma
S/A: a-ma-ka-ma na
be-ya-ma a-ma-ka-ma-na ma
a-ma-ka-ma-nama
Sopranos: Ye
a-ya-ka-ya ma-na a-ka-e
ka-ya a-ya-ka-ya
mana-ye-na
Altos:
Yea-ya-ka-ya ma-na
a-ka-e
a-ya-ka-ya mana-ye-na
Sopranos: A-ya-ka-ya
ma na-ye-na a-ya-ka-ya ma
na a-ya-ka-ya ma-na e
Altos:
A-ya-ka-ya ma na-ye-na
a-ya-ka-ya mana a-ya-ka-ya ma-na
e
Ch. ka-ya-ma i-o
mi-e (2x)
ka-ya-ma bi-e
ka-ya-ma-ni-a a-ma-bi-e
ka-ya-ma ni-a
ka-ya-ma-ni-e ka-ya-ma-ni-a
ma-bi-e (4x)
Pamela's solo
CH. ka-ya-ma i-o mi-e
(2x)
ka-ya-ma bi-e
ka-ya-ma-ni-a a-ma-bi-e
ka-ya-ma-ni-a
ka-ya-ma-ni-e
ka-ya-ma-ni-ama-bi-e (2x)
ka-ya-ma-yo a-bi-e
(4x)
SOLI: S. a-ma-ka ma na-me a-ma-e
ma-ya a-ma-ka ma-na be-ya-ma
A. a-ma-ka ma na-me
a-ma-ea-ma-ka ma-na be-ya-ma
S.a-ma-ka ma-na
be-ya-ma a-ma-ka ma-nama a-ma-ka
ma-na-ma
A.a-ma-ka ma-na
be-ya-ma a-ma-ka ma-nama a-ma-ka
ma-na-ma
S. E a-ya-ka-ya
ma-na a-ka-e ka-ya a-ya-ka-ya
ma-na-ye-na
A. Ea-ya-ka-ya ma-na
a-ka-e a-ya-ka-ya ma-na-ye-na
S/A a-ya ka-ya ma-na
ye-na a-ya-ka-ya ma--na a-ya ka-ya
ma-na e
CH. Ka-ya-ma i-o mi-e
(4x)
ka-ya-ma-bi-e
ka-ya-ma-ni-a a-ma-bi-e
ka-ya-ma-ni-a
ka-ya-ma-ni-e
ka-ya-ma-ni-ama-bi-e (2x this
line)
S/A1: Ka-ya-ma-yo
a-bi-e ka-ya-ma-yo
a-bi-e
A2:
ka-ya-ma-bi-e
ka-ya-ma-bi-e
repeat these two lines
ad lib.
        

Видеоклип «Adiemus - Kayama»

* Текст песни написан собственноручно и предназначен для ознакомления.